עצב שלט

מבנה שלט
בחר...
חום
מהגוני
ירוק יער
כחול
בחר...
צורה 1
צורה 2
צורה 3
צורה 4
בחר...
שורה אחת
שתי שורות
תצוגה מקדימה של השלט
טקסט לדוגמה
טקסט לדוגמה
טקסט לדוגמה
עיצוב טקסטים
בחר...
אנקה
אהרוני
דוריאן
אריאל
בחר...
לבן
צהוב
ירוק דשא
שחור
וניל
בחר...
ימינה
ימינה מוזז
אמצע
בחר...
45
55
65
75
עיצוב טקסטים עליון
בחר...
אנקה
אהרוני
דוריאן
אריאל
בחר...
לבן
צהוב
ירוק דשא
שחור
וניל
בחר...
ימינה
ימינה מוזז
אמצע
בחר...
45
55
65
75
עיצוב טקסטים תחתון
בחר...
אנקה
אהרוני
דוריאן
אריאל
בחר...
לבן
צהוב
ירוק דשא
שחור
וניל
בחר...
ימינה
ימינה מוזז
אמצע
בחר...
45
55
65
75
פרטי המזמין